lunes, 3 de febrero de 2014

La vida èpica de Ramón Llull i el seu renaixement imprès


No soc cap erudit en la matèria, ni pretenc ser-ho, però satisfaig unes aficions que crec que són sanes, en la filosofia. Últimament, des de fa uns anys quan em caigué a les mans el llibre d’Étienne Gilson titulat: “La Filosofia en la Edad Media” m’obrí un ample ventall que fins aleshores no havia ignorat però si que havia obviat. Queda molt bé saber quatre dades de filòsofs antics, però en el fons considerem tota l’època medieval com poc més que analfabets, i entre els intel·lectuals d’avui encara es presumeix d’haver llegit alguna obra de referència d’aquesta època, quan el més comú es tenir el llibre per fer bonic a la prestatgeria i com a molt haver-l’ho fullejat o llegit el resum de les solapes. Els autors que se’ls ha anomenat els clàssics medievals, són freqüentment citats més per omplir el vuit cronològic entre l’antiguitat i l’edat moderna, que no pas per interès real. Un cop feta aquesta confessió, he de dir que em passa el mateix a menor escala. El llibre de Guilson, un verdader compendi d’autors medievals de totes les cultures que habitaven occident en aquella època, fa un breu resum biogràfic de cada autor i exposa amb molta claredat les seves principals teories.

Dons bé, com és lògic, en un moment en que es formen els estats a Europa i la península era punt de trobada de varies cultures, no ha de sorprendre que sorgissin grans personatges, ja que aquí teníem el cultiu cultural necessari per fer créixer i fermentar totes les branques del coneixement.

Com a persona que l’hi agrada estar informat, havia llegit una petita biografia de Ramón Llull, ja que la seva vida és una autèntica novel·la, ¡deixa als herois d’aventures del cinema actual, com a mers aprenents!. No es pot fer una pinzellada que pretengui ser completa de la seva biografia, però diré els quatre punts que per mí són transcendents: Ramón Llull neix a Palma de Mallorca entre el 1232 i el 1233, no es sap amb exactitud, fill de nobles barcelonins que havien anat a viure a la recent conquerida illa per Jaume I. Llull, de petit fou patge de Jaume II, futur rei de Mallorca, al créixer, mostrà notables dots i ascendí ràpid en la cort, passà en pocs anys de senescal a majordom reial. Aquest anys dugué una vida cortesana amb nombrosos escàndols amorosos. Als seus 30 anys feu un tomb radical, deixà la seva esposa i fills donant-los el seu patrimoni i sortí a predicar a pesar de ser un laic. Més tard, ja gaudint de cert reconeixement, el Rei el tornà a cridar a la cort de Montpeller on com a legat predicà i feu gestions per muntar una creuada, escriu nombrosos llibres, passa nou anys retirat meditant en vida eremítica, després ingressa en un monestir, realitza nombrosos viatges, i fins hi tot participa com a franciscà en el procés de l’ordre del Temple. Al final mort tornar de Tunísia i és enterrat a Mallorca; després de fundar una ordre de missioners i un monestir amés d’haver escrit uns 243 llibre.

 
Un dels últims llibres sortits sobre la biografia de Ramón Llull, el 2013 de Anthony Bonner
 

Axó seria un resum més que breu i incomplet, però dona una idea de la personalitat, no del pensament.  He mirat d’entrar un xic en la seva obra i he de confessar que se’m fa del tot feixuga, arribant a la conclusió que tot i ser un gran pensador trobà un fre, defensava que la teologia i la filosofia eren una mateixa cosa i només un verdader creient podia elaborar un pensament de manera lògica. Òbviament afirmacions com aquesta en el dia d’avui l’hi donen descrèdit, però la seva obra conté revelacions que la ciència moderna ha demostrat varis segles més tard, per tant les seves capacitats queden més que demostrades, tot i que l’Ars Magna, l’immens aparell que creà Llull per mecanitzar el raonament lògic i donar la primacia a la religió cristiana per sobre de les altres, fou el que l’hi donà més popularitat en el seu temps, en canvi ara passa un període de descrèdit total. Segurament la seva manera de fer es podria encasellar de antihumanista.
 
Fotografies del manuscrit il·luminat de la Vida de Ramón Llull de 1325 tretes del llibre de la imatge anterior.

De fet Llull es el gran detractor d’Aberroes, Ibn Rochd, de que espero poder parlar més endavant i amb qui combrego totalment. El filòsof cordovès musulmà visqué entre el 1126 i 1198, per tant morí uns trenta anys abans del naixement de Llull, tot i els seus punts de vista totalment oposats, Aberroes creia que s’havia de separar la filosofia i la religió, recordo que en aquell moment la paraula filosofia englobava totes les ciències. Amés, posava en pràctica una jerarquia entre els individus per on podien arribar a la religió i a la ciència a la vegada però segons les seves qualitats intel·lectuals i els seus coneixements, ja que no tothom percep el mon igual ni tampoc creu en les mateixes realitats, però s’ha de conviure. A grans trets Aberroes donava coneixement, ell fou un gran traductor i comentarista dels clàssics, que en bona mesura gracies a ell i la seva escola pervisqueren, a ell devem la quasi totalitat dels textos d’Aristoteles.

Llull es formà amb aquests textos, però condemnà l’Islam com una amenaça i es disposà a combatre’l durant tota la seva vida, a pesar que ell com a personatge molt format, fins i tot “Il·luminat” practicà la càbala i experimentà amb alquímia, tenia un domini de l’àrab i l’hebreu més que bo amés d’amplis coneixements d’aquestes religions, per tant no predicava amb l’exemple, segons ell també només els iniciats podien abraçar els seus coneixements.  

 

Però el que aquí avui m’interessa és mostrar com Llull, tot i haver gaudit d’un reconeixement molt important en vida, fins el punt que el papa en persona Juan XXI el felicità públicament el 1276 i el nomenaren Magister de la universitat de Paris el 1286 recentment fundada, per motius teològics sobre la concepció de la Verge i pel fet que les teories de Llull dissolien la diferència entre la veritat natural i una altra de sobrenatural, les seves obres foren condemnades i perseguides en nombroses ocasions. Felip II i el renaixement espanyol propiciaren que les seves obres es publiquessin amb la invenció de la impremta, però el caràcter contrareformista d’Espanya feu que es limites la difusió de les seves idees. Més tard, el papa Gregori IX al 1736 i pau IV després, condemnaren formalment el llullisme, fet que aturà la seva canonització, ja que recordarem que se l’havia nombrat beat per “culte immemorial” no per les vies oficials del Vaticà.

La seva obra no obstant aquestes restriccions influí a nombrosos autors d’èpoques posteriors, quasi sempre en els camps que ell no defensava, ja que en el fons, la seva obra es la d’un home de fe, però ell era un lliurepensador dins les normes de l’església, de totes maneres no dubtà en qüestionar-ne algunes!!!

El llibre que aquí presento, és la recuperació de la memòria de Ramón Llull, un exemple de apologia de l’hermenèutica filosòfica del Beat,  el llibre és imprès a Palma de Mallorca el 1700, abans de la condemna de la seva obra per Gregori IX al 1736. Possiblement aquest llibre molestes a la inquisició i als teòlegs del moment, ja que hi ha alguna afirmació filosòfica – científica no del tot acord amb l’Església.

Portada amb xilografia original representant a Ramón Llull

Aquest exemplar te la seva història, porta segells de dos monestirs de la ciutat i un escrit que identifica el volum com un exemplar de la biblioteca del convent de St. Francesc d’Assis. Jo el vaig veure en un mercat de llibres antics, i un bon amic bibliòman el comprà, un temps després me’n feu obsequi i encara l’hi dec la gratitud.

Portada de l’obra esmentada impresa a Palma el 1700

Els continguts hi son una mica desvirtuats, ja que la vida de Llull hi és resumida i novelada, però sobretot perquè els comentaris dels seus pensaments son passats per una primera censura, però conservant el contingut que faria que 37 anys més tard es condemnés l’obra. La pervivència d’un llibre així en la biblioteca d’un monestir denota que sempre hi ha agut qui ha estimat el coneixement per sobre de les normes preestablertes i per preservar-lo s’han de saltar les lleis.  
Cobertes en pergamí d’època molt ben conservat amb el segell de la biblioteca al llom.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario