miércoles, 2 de agosto de 2017

Les Xilografies Gironines de Joan Amades, un llegat de tot el principatAvui presentem un llibre molt singular, de gran format, que presentat en dos volums, representen una verdadera fita per l’historia del llibre a Catalunya, tant pel seu contingut com per la seva edició. Se’n feu una tirada de cinc-cents exemplars numerats i amb determinades làmines il·luminades a mà, fet que no el desmereix, però en el meu entendre tampoc aporta res més que una nota de color, ja que s’ha posat color a gravats que originalment només eren en blanc i negre. 

Joan Amades, eminent folklorista, però per sobre de tot historiador i etnòleg de la cultura catalana, en les seves nombroses publicacions de rigor admirable per l’època, continua sent sistemàticament citat en el dia d’avui, un moment en que la cultura catalana que ell estimava es troba més amenaçada que mai.

L’autor en els presents volums mostra i cataloga temàticament 880 xilografies que en l’any de l’edició del primer volum, el 1947, es trobaven en el fons de l’impremta Carreras de la ciutat de Girona. Ara bé, aquest establiment tipogràfic de la ciutat, que gaudí de notable fama i tingué part activa en la vida cultural de la ciutat, fou fundat el 1847, fet que demostra que la immensa majoria de plaques xilogràfiques de boix i altres fustes dures que formen el fons, foren comprades pels Carreras quan ja estaven en desús. Pràcticament la totalitat de les peces que formen la col·lecció són dels segles XVII i XVIII.Portada de les Xilografies Gironines de Joan Amades de 1947


Els Carreras foren els hereus d’establiments tipogràfics de renom a la ciutat durant els segles esmentats, com les famílies Bro, Nicolau o Oliva, totes elles de vàries generacions d’impressors residents a Girona. D’aquests tallers en sorgiren notables obres d’art de les seves premses, ara bé, contrastant les xilografies impreses amb les obres més importants i originals d’aquests impressors i l’ inventari d’Amades del fons Carreras, se’n troben a faltar moltes i de molt notables. Per tant els volums de Xilografies Gironines contenen exclusivament les conservades en el fons dels Carreras i no la totalitat de l’impremta gironina, com alguna vegada s’ha publicat. En canvi, l’esmentat fons, conté xilografies de fons barcelonins molt importants, d’impremtes situades a la plaça de Sant Jaume i a la plaça de l’Àngel durant tot el segle XVIII, obres sortides de l’impremta de María Ángela Martí vídua, o Juan Jolis, només per citar-ne alguns, que contenien gravats xilogràfics molt notables que ara es troben en el fons gironí.


L’explicació a aquest fet, Amades l’atribueix a que obres de pietat com el Llibre d’Anar a Missa, L’Exercici del Cristià, el Llibre del Rosari o el Kempis, juntament amb tants d’altres, foren publicats i reeditats sistemàticament durant tot el segle XVII i XVIII per nombrosos establiments, passant-se i venent-se les plaques de fusta de les xilografies d’uns a altres. Possiblement quan els boixos ja eren usats però encara en estat d’ús, les impremtes de Barcelona els vengueren a establiments de Girona per poder realitzar edicions més senzilles. Aquesta pot ser una de les causes que explicaria l’existència de tantes xilografies barcelonines en l’actual fons Carreras. Però s’ha de tenir en compte una altra possibilitat, com passa en el Prior, un tractat d’agricultura, i es repeteix en tants altres obres, les plaques xilogràfiques d’aquests, que es troben en el fons gironí, foren impreses només a Barcelona. Podria ser que hi hagués hagut la intenció de fer una edició posterior a Girona, però és un cas que es repeteix massa sovint. Aquest fet i contrastant el fons de la col·lecció Carreras amb l’ inventari d’obres impreses a Girona realitzat pel Dr. Enric Mirambell durant els segles XVII i XVIII, ens fa arribar a la conclusió que el fons Carreras és fruit d’una passió col·leccionista. Activitat tant popular entre la gent il·lustrada de finals del segle XIX i primera meitat del XX. Aquest fet no li treu mèrit, tot al contrari, la família Carreras fou l’única del principat que col·leccionà matrius xilogràfiques de tot Catalunya, i la seva col·lecció a dia d’avui és l’única mostra de l’art xilogràfic del principat. Una manifestació artística encara no prou ben investigada, ja que era el mitjà més econòmic per fer córrer i viatjar els dissenys i les modes de l’època. Com a exemple, s’ha demostrat que les famoses rajoles catalanes d’Arts i Oficis, prenen els temes de les auques xilogràfiques, igual que nombroses obres d’arquitectura, pintura o escultura que foren influenciades o inspirades per imatges gravades que corrien per tot Europa durant aquells segles.Exemples de xilografies religioses publicades en els volums, les matrius de fusta antigues del segle XVIII estan corcades i en el gravat s’aprecien els vuits dels  forats.  


Per últim agrair sincerament a Joan Amades la catalogació temàtica d’aquest fons de xilografies durant la dècada dels quaranta del segle XX, i la publicació d’aquesta notable obra que les recull pràcticament totes, ja que va posar de manifest l’ interès de la col·lecció, i els seus propietaris anys després la cediren al Museu d’Art de Girona, qui a dia d’avui encara la custodia. Aquesta institució n’ha fet una exposició temporal monogràfica en els darrers anys, però encara no se li dóna tota la importància que té.

Però gràcies al llibre avui presentat s’ha evitat que el fons Carreras es disgregues i acabés venut per lots separats per antiquaris, o pitjor encara, que marxés a l’estranger com a curiositat etnològica, perdent el verdader valor identitari que té aquest art extingit per l’història de Catalunya.  Justificació de tiratge de l’obra Xilografies Gironines de Joan Amades 1947.


Portada del capítol dedicat a la Xilografia, aquesta obra possiblement no hagués existit sense el llibre aparegut un any abans: El gravat Català al Boix de Pompeu Audivert a qui ja s’ha dedicat una entrada. 

Exemples de llibres citats que contenen exemplars xilogràfics, El Lunario, El Prior i El Kempis.


Exemples d’altres manifestacions xilogràfiques, Naips o jocs de cartes, jocs en general, auques, goigs i estampes varies.

Llom de l’enquadernació dels dos volums en foli de les Xilografies Gironines de Joan Amades del 1947
 

Portada del capítol dedicat al llibre, dins les Xilografies Gironines